Komunikar nr 41/2022 cz. 2

Data publikacji: 01.12.2022

Komendant Główny Policji z dniem 1 grudnia 2022 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji mł. insp. Michałowi BIAŁĘCKIEMU - naczelnikowi Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji