Komunikat nr 41/2022 cz. 1

Data publikacji: 01.12.2022

Komendant Główny Policji z dniem 1 grudnia 2022 r. powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Dyrektora Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji insp. Magdalenie NGUYEN-FUDALI pozostającej w dyspozycji Komendanta Głównego Policji