Komunikat nr 40/2022

Data publikacji: 14.11.2022

Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej informuje, że

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI

- z dniem 11 listopaa 2022 r. mianował:

INSPEKTOREM POLICJI

mł. insp. Piotra JANIKA - Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu

mł. insp. Jacka WITASA - Zastępcę Dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji