Komunikat nr 39/2022

Data publikacji: 28.10.2022

Komendant Główny Policji z dniem 31 października 2022 roku, zwolnił z pełnienia obowiązków służbowych na stanowisku zastępcy dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” insp. Łukasza PIKUŁĘ - naczelnika Wydziału Bojowego I Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”