Komunikat nr 38/2022

Data publikacji: 14.10.2022

Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej informuje, że:

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

- z dniem 3 października 2022 r. mianował

INSPEKTOREM POLICJI

mł. insp. PIKUŁA Łukasz - p.o. zastępca dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA"