Komunikat nr 37/2022

Data publikacji: 17.08.2022

Komendant Główny Policji z dniem 16 sierpnia 2022 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku dyrektora Biura Edukacji Historycznej-Muzeum Policji Komendy Głównej Policji mł. insp. Robertowi HOROSZOWI radcy Zespołu Popularyzacji Historii i Tradycji Policji Biura Edukacji Historycznej-Muzeum Policji Komendy Głównej Policji