Komunikat nr 32/2022

Data publikacji: 27.07.2022

Komendant Główny Policji z dniem 27 lipca 2022 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu insp. Dariusza KRÓLA - pozostającego w dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu.