Komunikat nr 33/2022

Data publikacji: 22.07.2022

Awanse na wyższe stopnie oficerskie

Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej informuje, że:

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

-  z dniem 24 lipca 2022 r. mianował:

INSPEKTOREM POLICJI

mł. insp. Marcin ZAJĄC - Zastępca Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji

Komendant Główny Policji

- z dniem 24 lipca 2022 r. mianował:

INSPEKTOREM POLICJI

mł. insp. Robert KOŹLAK - Zastępca Dyrektora Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji

mł. insp. Iwona KUC - Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji

mł. insp. Milena PIETRUŚ - Zastępca Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obslugi Prawnej Komendy Głównej Policji

mł. inps. Beata SZADKOWSKA - Zastępca Dyrektora Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji

mł. insp. Piotr POGORZELSKI - Zastępca Dyrektora Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji

mł. insp. Paweł HERBUŚ - Zastępca Dyrektora Biura Kontroli Komendy Głównej Policji

mł. insp. Danuta ULEWICZ - Zastępca Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

mł. insp. Szymon SĘDZIK - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim

mł. insp. Andrzej PATRZAŁEK - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach

mł. insp. Piotr ZALEWSKI - Zastępca Komendata Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie

mł. insp. Przemysław DOMAGAŁA - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie

mł. insp. Aneta PAWLIŃSKA - Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

mł. insp. Tomasz JĘDRZEJOWSKI - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi

mł. insp. Bartłomiej BURNIAK - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu

mł. insp. Maciej MARCINIAK - Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Słupsku

mł. insp. Michał PUDŁO - Zastępca Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości

mł. insp. Robert FRĄCKOWIAK - I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu

mł. insp. Dariusz KRÓL - p.o. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu

 

MŁODSZYM INSPEKTOREM POLICJI

podinsp. Karol STOJAK - Dyrektor Biura Wywiadu Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji

podinsp. Iwona WYSOCKA-ZOWCZAK - Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji

podinsp. Mariusz WIŚNIEWSKI - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu

podinsp. Jacek JUWA - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie

podinsp. Alina MAJCHRZAK - Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Słupsku

podinsp. Rafał BANACH - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim

 

PODINSPEKTOREM POLICJI

nadkom. Violetta MÓJTA - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu

nadkom. Olgierd OLEKSIAK - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie

 

NADKOMISARZEM POLICJI

kom. Marcin BEDNARZ - Zastępca Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości

 

KOMISARZEM POLICJI

podkom. Judyta PROKOPOWICZ - Zastępca Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obslugi Prawnej Komendy Głównej Policji