Komunikat nr 27/2022 cz. 4

Data publikacji: 16.05.2022

Komendant Główny Policji z dniem 16 maja 2022 r. mianował na stanowisko Zastępcy Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Panią Agnieszkę ZIELIŃSKĄ - od dnia 15 maja 2022 r. zatrudnioną na stanowisku Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Stołecznej Policji