Komunikat nr 27/2022 cz. 3

Data publikacji: 16.05.2022

Komendant Główny Policji z dniem 16 maja 2022 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Konradowi KOBIERSKIEMU - Komendantowi Powiatowemu Policji w Opocznie