Komunikat nr 25/2022

Data publikacji: 06.05.2022

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 1 maja 2022 r. powołał na stanowisko Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości insp. Adama CIEŚLAKA - pozostającego w dyspozycji Komendanta Głównego Policji, Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do spraw utworzenia służby zwalczania cyberprzestępczości oraz przygotowania rozwiązań organizacyjnych i prawnych niezbędnych do rozpoczęcia funkcjonowania Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości