Komunikat nr 6/2022 cz. 2

Data publikacji: 21.01.2022

Komendant Główny Policji z dniem 21 stycznia 2022 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie nadkom. Olgierdowi OLEKSIAKOWI — naczelnikowi Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach