Komunikat nr 5/2022 cz. 1

Data publikacji: 12.01.2022

Komendant Główny Policji z dniem 11 stycznia 2022 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Stanisławowi SEKULE - Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie