Komunikat nr 4/2022 cz. 2

Data publikacji: 11.01.2022

Komendant Główny Policji z dniem 10 stycznia 2022 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Zbigniewa SOWĘ - I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie