Komunikat nr 4/2022 cz. 1

Data publikacji: 11.01.2022

Komendant Główny Policji z dniem 10 stycznia 2022 r. mianował na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP podinsp. Iwonę WYSOCKĄ-ZOWCZAK - kierownika Sekcji Wsparcia Współpracy Kryminalnej Wydziału Wsparcia Wymiany Informacji, pełniącą obowiązki, służbowe na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP