Komunikat nr 36/2021 cz. 1

Data publikacji: 12.10.2021

Komendant Główny Policji z dniem 12 października 2021 r. mianował na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP mł. insp. Milenę PIETRUŚ — naczelnika Wydziału Spraw Osobowych Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP, pełniącą obowiązki służbowe na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP