Komunikat nr 27/2021

Data publikacji: 13.07.2021

Komendant Główny Policji z dniem 12 lipca 2021 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. nadkom. Rafałowi BANACHOWI - naczelnikowi Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu