Komunikat nr 23/2021 cz. 2

Data publikacji: 01.06.2021

Komendant Główny Policji z dniem 1 czerwca 2021 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP nadkom. Karolowi STOJAKOWI - naczelnikowi Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji