Komunikat nr 23/2021 cz. 1

Data publikacji: 01.06.2021

Komendant Główny Policji z dniem 1 czerwca 2021 r., mianował na stanowisko zastępcy Dyrektora Biura Logistyki Policji KGP mł. insp. Beatę SZADKOWSKĄ - naczelnika Wydziału Analityczno-Koordynacyjnego, pełniącą obowiązki służbowe na stanowisku zastępcy Dyrektora Biura Logistyki Policji KGP