Komunikat nr 22/2021 cz. 4

Data publikacji: 26.05.2021

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 27 maja 2021 r., powołał na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu insp. Waldemara WOŁOWCA - Dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji