Komunikat nr 18/2021 cz. 3

Data publikacji: 30.04.2021

Komendant Główny Policji z dniem 1 maja 2021 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku zastępcy dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP - insp. Adamowi KACHELOWI - dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu