Komunikat nr 18/2021 cz. 2

Data publikacji: 30.04.2021

Komendant Główny Policji z dniem 29 kwietnia 2021 r., zwolnił z pełnienia obowiązków Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie mł. insp. Stanisława SEKUŁĘ - Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, pełniącego obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie