Komunikat nr 18/2021 cz. 1

Data publikacji: 30.04.2021

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 30 kwietnia 2021 r., powołał na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Dariusza MATUSIAKA - Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi