Komunikat nr 9/2021 cz. 2

Data publikacji: 23.02.2021

Komendant Główny Policji z dniem 22 lutego 2021 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariuszowi KRZYSTYNIAKOWI - Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego policji w Katowicach