Komunikat nr 9/2021 cz. 1

Data publikacji: 23.02.2021

Komendant Główny Policji z dniem 22 lutego 2021 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązaniu stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Katarzynę ANIOŁ-OLEJNIK - zastępcę Dyrektora Biura Logistyki Policji KGP