Komunikat nr 31/2018 cz. 2

Data publikacji: 02.08.2018

Komendant Główny Policji z dniem 2 sierpnia 2018 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Grzegorza BACZYŃSKIEGO – Dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP