Komunikat nr 67/2017

Data publikacji: 18.12.2017

Komendant Główny Policji z dniem 15 grudnia 2017 r. mianował PODINSPEKTOREM POLICJI nadkom. Tomasza SZYMAŃSKIEGO - pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku I Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji