Nadchodzące kontrole NIK

Data publikacji: 04.01.2016

W 2016 roku Najwyższa Izba Kontroli planuje przeprowadzić ponad 200 kontroli. Tematy obejmą główne obszary funkcjonowania państwa, sprawy kluczowe dla obywateli i sytuacji społeczno-gospodarczej kraju.

Wybrane tematy kontroli planowych przyjętych do realizacji w 2016 roku:

Funkcjonowanie policyjnych izb dziecka
Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy w policyjnych izbach dziecka przestrzegane są prawa dzieci?
Realizacja kontroli: I-II kwartał 2016 r.
Informacja o kontroli: III kwartał 2016 r.

Realizacja przez Policję i straże miejskie (gminne) zadań w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom
Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy działania podejmowane przez Policję i straże miejskie (gminne) mają wpływ na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego?
Realizacja kontroli: I-II kwartał 2016 r.
Informacja o kontroli: III kwartał 2016 r.

Funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców
Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy system informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców funkcjonuje w sposób adekwatny do potrzeb obywateli i organów państwa?
Realizacja kontroli: II-III kwartał 2016 r.
Informacja o kontroli: IV kwartał 2016 r.

System Rejestrów Państwowych – bezpieczeństwo, funkcjonowanie i użyteczność
Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy System Rejestrów Państwowych jest bezpieczny i funkcjonalny oraz czy przyczynia się do poprawy obsługi obywateli?
Realizacja kontroli: III-IV kwartał 2016 r.
Informacja o kontroli: I kwartał 2017 r.

Wśród zaplanowanych na 2016 rok kontroli NIK znajdują się także tematy dotyczące m.in. polityki imigracyjnej państwa, bezpieczeństwa obiektów infrastruktury krytycznej i przeciwdziałania sprzedaży dopalaczy. Tematy kontroli państwowych zostały wyłonione po przeprowadzeniu pogłębionej analizy ryzyka. Przy ich doborze wykorzystano wiedzę i doświadczenie kontrolne NIK, analizowane były też zewnętrzne sygnały dotyczące nieprawidłowości w różnych obszarach funkcjonowania państwa, czy też wskazujące na niedoskonałości lub brak rozwiązań prawnych i systemowych. Podczas opracowywania projektu Planu Pracy NIK na 2016 rok uwzględniono również czynniki makroekonomiczne wpływające na jakość życia obywateli i funkcjonowanie państwa. Wnikliwie przeanalizowano sugestie tematów kontroli zgłoszone przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. Pod uwagę wzięto także napływające do NIK skargi, zarówno od parlamentarzystów, jak i od obywateli i organizacji pozarządowych.

Oprócz kontroli planowych Najwyższa Izba Kontroli podobnie, jak w  każdym roku przeprowadzi w kilkuset podmiotach również kontrole doraźne, które umożliwiają szybkie reagowanie na występujące problemy. Liczba kontroli doraźnych z reguły niemal dwukrotnie przewyższa liczbę kontroli planowych.

Czytaj także: Kontrole NIK w 2015 r.

Źródło: nik.gov.pl

Pliki do pobrania