Kontrole NIK w 2015 r.

Data publikacji: 14.01.2015

Reagowanie Policji na zgłoszenia obywateli, wykonywanie zadań przez dzielnicowych, realizacja programu standaryzacji komend i komisariatów Policji oraz bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na drogach publicznych to wybrane tematy kontroli, które będą realizowane przez NIK w 2015 r.

Propozycje tematów kontroli sformułowano na podstawie analizy ryzyka przeprowadzonej przez poszczególne delegatury i departamenty NIK, zagadnienia zgłoszone we wnioskach parlamentarzystów oraz zawarte w skargach obywateli.

Wybrane tematy kontroli planowych przyjętych do realizacji w 2015 roku:

1. Reagowanie Policji na zgłoszenia obywateli

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy obowiązujący w Policji system przyjęcia zgłoszeń o zdarzeniach zapewnia niezwłoczne podjęcie właściwych decyzji?

Realizacja kontroli: I-II kwartał 2015 r.
Informacja o kontroli: II kwartał 2015 r.

2. Wykorzystanie broni przez wybrane służby i straże oraz nadzór organów państwa nad jej reglamentacją

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy posiadanie broni przez funkcjonariuszy wybranych służb i straży, w szczególności funkcjonariuszy Policji, i broń posiadana przez osoby prywatne wpływa na bezpieczeństwo publiczne i bezpieczeństwo jednostki?

Realizacja kontroli: II-III kwartał 2015 r.
Informacja o kontroli: IV kwartał 2015 r.

3. Realizacja programu standaryzacji komend i komisariatów Policji

Pytanie definiujące cel główny kontroli:Czy w wyniku realizacji Programu nastąpiła poprawa warunków obsługi obywateli w komendach i komisariatach Policji oraz pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji, a także czy stworzono jednolity standard zewnętrzny i wewnętrzny komend oraz komisariatów? Czy uzyskano efekt spójności prowadzonych inwestycji, a w konsekwencji ujednolicenie wizerunku Policji?

Realizacja kontroli: III-IV kwartał 2015 r.
Informacja o kontroli: I kwartał 2016 r.

4. Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na drogach publicznych

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy działania administracji przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników niechronionych?

Realizacja kontroli: III-IV kwartał 2015 r.
Informacja o kontroli: I kwartał 2016 r.

5. Wykonywanie zadań przez dzielnicowych

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy system organizacji pracy dzielnicowych zapewnia skuteczną i zgodną z prawem realizację ich zadań?

Realizacja kontroli: III-IV kwartał 2015 r.
Informacja o kontroli: I kwartał 2016 r.

6. Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy ofiarom przemocy w rodzinie odpowiedzialne służby publiczne świadczą wystarczającą pomoc w niezbędnym zakresie?

Realizacja kontroli: III-IV kwartał 2015 r.
Informacja o kontroli: I kwartał 2016 r.


W 2015 r. NIK planuje przeprowadzenie 110 kontroli. 

Źródło: nik.gov.pl

Pliki do pobrania