84. Zgromadzenie Ogólne Interpolu

Data publikacji: 12.11.2015

W dniach 2-5 listopada br., w stolicy Rwandy, Kigali odbyła się 84. sesja Zgromadzenia Ogólnego Interpolu. W zgromadzeniu wzięło udział 640 przedstawicieli z 145 państw członkowskich Interpolu. Polską Policję reprezentowali insp. Rafał Łysakowski, dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP oraz podinsp. Mateusz Walczak, kierownik Sekcji ds. Interpolu Wydziału Koordynacji Międzynarodowej Wymiany Informacji Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Głównym tematem tegorocznego szczytu były kwestie światowego bezpieczeństwa oraz związane z nim wyzwania dla policji. Omawiano m.in. zagadnienia zagranicznych bojowników (foreign terrorist fighters), bezpieczeństwo granic, przestępczość komputerową, przemyt narkotyków, korupcję i odzyskiwanie mienia.

Podczas zgromadzenia - zarówno Prezydent Rwandy Paul Kagame, jak i Sekretarz Generalny Interpolu Jörgen Stock, a także  Prezydent Komitetu Wykonawczego Interpolu Mireille Ballestrazzi - podkreślali rolę organizacji w zwalczaniu międzynarodowej przestępczości i w poprawie bezpieczeństwa. Zwrócono także uwagę, że przestępczość przeciwko środowisku zagraża nie tylko zasobom naturalnym, ale również gospodarkom poszczególnych państw i społeczności.

Ponadto, w zakresie zwalczania korupcji i przestępczości gospodarczej w trakcie zgromadzenia zaprezentowano nowe narzędzie ułatwiające identyfikację i odzyskiwanie mienia pochodzącego z przestępstwa w postaci "Srebrnej Noty Interpolu".

Bardzo ważną inicjatywą Interpolu jest także uruchomiony w 2012 roku projekt I-Checkit, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa światowego poprzez uniemożliwienie członkom organizacji przestępczych posługiwania się skradzionymi paszportami. Obecnie jest ona w fazie testowej.

W trakcie Zgromadzenia Ogólnego omówiono także kwestie dot. organizacji kolejnej sesji w 2016 r., którą zaplanowano w Indonezji, a także powołano nowych członków Komitetu Wykonawczego Interpolu. Na zakończenie obrad delegaci poparli kandydaturę Chin jako państwa goszczącego sesje Zgromadzenia Ogólnego w 2017 r.

***

Zgromadzenie Ogólne jest najważniejszym organem decyzyjnym Interpolu. Do jego zadań należy wskazanie kierunków rozwoju organizacji, zatwierdzenie planu pracy na następny rok przygotowanego przez Sekretarza Generalnego oraz określenie polityki finansowej organizacji.

Czytaj także: 83. Zgromadzenie Ogólne Interpolu w Monako