Zgromadzenie Ogólne Interpolu

Data publikacji: 07.11.2014

W dniach 3-7 listopada br. w Monako odbyła się 83. sesja Zgromadzenia Ogólnego Interpolu. Jednym z ważnych punktów tegorocznego spotkania był wybory nowego Sekretarza Generalnego Interpolu oracz nowych członków Komitetu Wykonawczego Interpolu.

Sesja rozpoczęła się spotkaniem ministerialnym, w której uczestniczyli  ministrowie spraw wewnętrznych, sprawiedliwości oraz spraw bezpieczeństwa z ponad 100 państw członkowskich Interpolu, w tym także z Polski. Spotkanie zakończyło się przyjęciem wspólnej deklaracji zachęcającej państwa członkowskie do ścisłej współpracy, ustanawiania stosownych strategii służących zapobieganiu i efektywnemu  zwalczaniu stale ewoluującej przestępczości.

Tegoroczna sesja ZO Interpolu  zgromadziła ponad  1000 delegatów Policji ze 166 państw, a jej obrady odbywały się pod hasłem  „Turn Back Crime: 100 lat międzynarodowej współpracy policyjnej”.  Przyjęto 20 rezolucji  zalecających między innymi organom ścigania państw członkowskich:

  • przystąpienie  do światowej kampanii Interpolu Turn Back Crime, której celem jest podnoszenie świadomości społeczeństwa odnośnie zagrożeń płynących ze strony  rozwijającej się przestępczości, zwłaszcza przestępczości komputerowej
  • zintensyfikowanie działań, w zakresie  powiadamiania i wymiany informacji na poziomie międzynarodowym dotyczących pedofilów oraz  wykorzystywanie do tego celu  zielonych not Interpolu
  • przystąpienie do inicjatywy E-ekstradycja służącej skróceniu procesu wymiany  dokumentów ekstradycyjnych, polegającej na wykorzystaniu kanału Interpolu do przesyłania wniosków ekstradycyjnych.

Jedna z najważniejszych rezolucji dotyczyła poparcia inicjatywy Interpolu I-Checkit i prowadzenia dalszych prac testowych z nią związanych. W ramach I-Checkit,  podmioty prywatne takie jak banki, linie lotnicze, hotele, gdzie paszport jest podstawowym narzędziem pozwalającym na korzystanie z ich usług, przekazują Interpolowi informacje o numerach paszportów swoich klientów, do weryfikacji w bazie SLTD (skradzione dokumenty podróży).

Dotychczas w pracach testowych I-Checkit uczstniczyły tanie linie lotnicze  Air Asia, a rezulatay tych działań były bardzo zadowalające i efektywne. Od czerwca do październiko  b.r. przeprowadzono sprawdzenia paszportów około tysiąca pasażerów tych linni; 69 weryfikowanych dokumentów figurowało w bazie SLTD. W rezultacie bardziej dogłębnych ustaleń przeprowadzonych przez służby  policyjne oraz służby immigracyjne,  18 osobom nie zezwolono  na wejście na pokład samolotów. Na sesji w Monako  gotowość przystąpienia do I-Check-I zgłosiły katarskie linie lotnicze Qatar Airways.

Zatwierdzono także sprawozdanie finansowe za rok 2013 i udzielono absolutorium Sekretarzowi Generalnemu, zatwierdzono budżet na przyszły rok, a także nową tabelę współczynników procentowych składek statutowych, jakie będą zobowiązane wpłacić państwa członkowskie w latach 2015-2017.

Ostatniego dnia obrad odbyły się wybory nowego Sekretarza Generalnego Interpolu, na miejsce ustępującego po 14 latach z tego stanowiska, Ronalda K. Nobla.

Nowym Sekretarzem Generalnym Interpolu został 55-letni Jürgen Stock, Wiceprezydent Policji Niemiec (Bundeskriminalamt).

Wybrano  również 5  nowych członków Komitetu Wyborczego Interpolu Są to:

  • David Armon Szef  Platformy ds. Współpracy Międzynarodowej w Krajowej Agencji Zwalczania Przestępczości w Wielkiej Brytanii oraz  Alexander Prokopczuk,  Szef Krajowego Biura Interpolu w Rosji, którzy objęli   mandaty  delegatów dla regionu Europy.
  • Sebastian Haitota Ndeitunga – Komendant Główny Policji Namibii – mandat Wiceprezydenta dla Regionu Azji
  • Francis Ndegwa Muhoro  Dyrektor Biura Wywiadu Kryminalnego z Kenii – mandat  delegata dla regionu Afryki
  • Sergio Berni, Szef Bezpieczeństwa Krajowego z Argentyny – mandat delegata dla regionu Ameryk

Na zakończenie zatwierdzono miejsce przyszłorocznej,  84  sesji  ZO  Interpolu, która  odbędzie się  w Rwandzie.