Stanowisko Prokuratora Generalnego ws. przeszukań i kontroli

Data publikacji: 27.10.2015

19 października 2015 r. Prokurator Generalny przedstawił stanowisko dotyczące przepisów regulujących kontrolę osobistą oraz przeszukiwanie pojazdów przez funkcjonariuszy publicznych. W tej sprawie RPO złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego 29 sierpnia 2014 r.

Komentarz dr Marty Kolendowskiej-Matejczuk, zastępcy dyrektora Zespołu Prawa Karnego Biura RPO:

Z satysfakcją należy odnotować stanowisko Prokuratora Generalnego w sprawie procedowanej przez Trybunał Konstytucyjny, który w znakomitej większości podzielił zarzuty Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące niezgodności z Konstytucją poszczególnych ustaw i rozporządzeń regulujących przeszukanie osób, dokonywanie kontroli osobistej, przeszukanie pojazdów i pomieszczeń przez funkcjonariuszy publicznych.

Prokurator Generalny dostrzegł w zaskarżonych przez RPO przepisach wady związane z niespełnieniem wymogu zupełnego i precyzyjnego określenia na poziomie ustawy wszystkich podstawowych elementów ograniczenia wolności osobistej, nietykalności osobistej oraz prywatności jednostki, co tworzy ryzyko arbitralności w działaniu władzy wykonawczej. Podzielił również zastrzeżenia RPO związane z uregulowaniem w drodze rozporządzeń materii zastrzeżonej dla przepisów rangi ustawowej, podczas gdy ingeruje ona w konstytucyjnie chronione prawa obywatela oraz z brakiem zażalenia do sądu na czynności przeszukania dokonywane przez poszczególne służby.

Ponadto, zdaniem Prokuratora Generalnego, przepisy ustaw i rozporządzeń, zakwestionowane przez RPO, przez to, że wyposażają służby w uprawnienie do dokonywania przeszukania, bez jednoczesnego, precyzyjnie określonego sposobu tego przeszukania, wkraczają w konstytucyjnie chroniony mir domowy.

Czytaj także: RPO skarży przepisy regulujące kontrolę osobistą

Źródło: rpo.gov.pl