I posiedzenie Zespołu ds. strategii równych szans w Policji

Data publikacji: 02.07.2014

Komendant Główny Policji powołał zespół, którego zadaniem jest zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań w zakresie równych szans i równego traktowania w formacji, a także przygotowywanie rekomendacji w tym zakresie. Wczoraj odbyło się pierwsze spotkanie jego członków.

Obradami kierowała przewodnicząca zespołu, mł. insp. Kornela Oblińska, Zastępca Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji. Uczestniczył w nich również Komendant Główny, który w swoim wystąpieniu przypomniał, jakie oczekiwania stoją przed powołanym gremium. Zaliczył do nich m.in. przygotowywanie i prowadzenie kampanii informacyjnych w zakresie równych szans i równego traktowania, a także rozwiązywanie trudnych, problemowych zagadnień dotyczących służby w Policji.

W trakcie prac zespołu wyłoniono podzespoły robocze, które zajmą się m. in. opracowaniem ścieżek karier zawodowych oraz prowadzeniem banku dobrych praktyk w zakresie inicjatyw dotyczących wyrównywania szans oraz równego traktowania.

Na potrzeby prac Zespołu utworzono adres e-mail: kontakt@policja.gov.pl, na który można przesyłać uwagi, sugestie i propozycje działań.

Decyzja  nr 201 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie powołania Zespołu ds. strategii równych szans w Policji