Z samorządowcami o profilaktyce zażywania dopalaczy

Data publikacji: 28.08.2015

27 sierpnia br. w Sejmie RP odbyła się konferencja parlamentarnego zespołu ds. samorządności „Razem bezpieczniej – dopalacze, nowe wyzwanie dla bezpieczeństwa dzieci w szkołach”.

W spotkaniu Akademii Liderów Samorządowych uczestniczył m.in. wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Stanisław Rakoczy. Podczas spotkania z samorządowcami mówił, że „w zakresie przeciwdziałania i zwalczania dopalaczy niezmiernie ważna jest edukacja”. Podkreślił także, jak duże znaczenie ma współpraca instytucji państwowych z lokalnymi władzami oraz Policją.

- W MSW został podpisany Pakt Społeczny Przeciwko Dopalaczom. Do podpisania tego dokumentu zaprosiliśmy organizacje pozarządowe, przedstawicieli mediów, środowisk naukowych, sportowców oraz inne podmioty działające na rzecz zapobiegania narkomanii. Wszystkie podmioty biorące udział w tym przedsięwzięciu zobowiązały się do podjęcia zintensyfikowanych działań, mających na celu przeciwdziałanie narkomanii,  a także uświadamianie młodych ludzi o niebezpieczeństwach związanych z ich zażywaniem, szczególnie dopalaczy – przypomniał wiceminister Stanisław Rakoczy.

Przypomniał, że w ramach podpisanego paktu i akcji „Dopalacze Kradną Życie” podjęto szereg działań profilaktycznych. Wspomniał o emisji spotu „Taki z Ciebie Mocarz” w telewizjach czy w środkach transportu miejskiego. Wskazał, że młodzież angażowana jest w działania poprzez profile społecznościwe dedykowane akcji, a organizatorzy przedsięwzięć profilaktycznych z całej Polski  mogą dopisać się do zamieszczonej na stronie internetowej MSW „Mapy inicjatyw”.

- W ramach kampanii, MSW ogłosiło również otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na przygotowanie i przeprowadzenie ogólnopolskich działań informacyjno-edukacyjnych dot. przeciwdziałania zażywaniu dopalaczy. Na to zadanie  Ministerstwo przeznaczyło kwotę 100 tys. zł – poinformował wiceszef MSW. - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych realizuje także resortowy Program przeciwdziałania narkomanii i zwalczania przestępczości narkotykowej ustanowiony na lata 2011-2016, który wpisuje się w założenia i wspiera Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011–2016 – zaznaczył podsekretarz stanu w MSW.

Dodatkowo zaapelował do samorządowców, by zachęcili szkoły do udziału w konkursie MSW, który będzie organizowany wraz z rozpoczęciem roku szkolnego. "Liczymy na pomoc samorządów, nie tyle w formie przekazywania konkretnych zadań, ale na rzetelną współpracę".

Wiceszef MSW podkreślił szczególną rolę Policji, zarówno w działaniach związanych ze zwalczaniem obrotu nielegalnymi substancjami, jak i zapobiegawczych oraz profilaktycznych przedsięwzięć, które są realizowane przez funkcjonariuszy w całej Polsce.

O tym, że przeciwdziałanie i zwalczanie dopalaczy to jeden z priorytetów Policji, zapewniła mł. insp. Anna Kuźnia, zastępca dyrektora Biura Prewencji i Ruchu i Drogowego Komendy Głównej Policji. Funkcjonariuszka przedstawiła szereg przedsięwzięć, jakie prowadzi Policja w ramach profilaktyki antydopalaczowej. Zaznaczyła, że wraz z powrotem dzieci i młodzieży do szkół funkcjonariusze wesprą nauczycieli w prowadzeniu zajęć prewencyjnych.

W spotkaniu Akademii Liderów Samorządowych udział wzięli również Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz, przedstawiciele Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz  Monaru. Posiedzeniu przewodniczył Artur Dębski, wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Samorządności. 

 

Źródło: msw.gov.pl