Badanie poziomu agresji w Policji

Data publikacji: 11.08.2015

MSW chce wiedzieć, jaka jest skala agresji wśród policjantów i jak przeciwdziałać temu zjawisku. Wyniki rozpoczętego właśnie badania, a także rekomendacje będą znane do końca roku. Mają one pozwolić lepiej zrozumieć przyczynę niepożądanych zachowań i pomóc je wyeliminować.

"Policjanci na co dzień mają do czynienia z ludzkimi tragediami i stykają się z przestępcami często krzywdzącymi najsłabszych. Takie sytuacje sprawiają, że służba w policji nieodłącznie związana jest ze stresem i różnymi reakcjami z nim związanymi" - powiedziała MSW Małgorzata Woźniak.

Podkreśliła, że dla funkcjonariuszy, którzy przekraczają swoje uprawnienia i łamią prawa człowieka nie ma jednak miejsca w policji. Jak dodała, MSW zależy, aby policjanci przestrzegali wysokich standardów ochrony praw człowieka.

Ma temu służyć rozpoczęte właśnie badanie przez zewnętrzną firmę wybraną przez resort. Ministerstwo chce zbadać skalę przemocy wśród funkcjonariuszy oraz jej przyczyny. Chce także ustalić tak zwane grupy ryzyka, czyli grupy funkcjonariuszy, u których poziom agresji jest największy. "Na badanie przeznaczyliśmy 140 tys. zł, a ustalony z firmą termin realizacji zamówienia to 10 grudnia tego roku" - poinformowała Woźniak.

W ostatnich miesiącach głośna stała się sprawa kilku policjantów z komendy miejskiej w Olsztynie podejrzanych o stosowanie przemocy wobec zatrzymanych, udział w brutalnych przesłuchaniach lub ich tolerowanie.

Jak mówi Woźniak, sytuacje jak ta - w Olsztynie - są incydentalne, ale jednak się zdarzają. "W związku z tym my, ogłaszając takie badania, chcemy mieć jak największą wiedzę w tym zakresie. Badanie ma na celu przeciwdziałanie tym incydentalnym przypadkom. One kładą się cieniem na bardzo dobrą pracę całej Policji" - podkreśliła rzecznik.

Dodała, że uzyskanie wiedzy o skali zjawiska, jego charakterystyce, jak i przyczynach będzie cennym materiałem przy opracowywaniu i prowadzeniu policyjnych szkoleń.

"Przeprowadzone badanie pozwoli lepiej zrozumieć, jakie sytuacje i problemy związane ze służbą prowadzą do nieprofesjonalnych zachowań funkcjonariuszy. Wykonawca projektu na podstawie wyników badań opracuje rekomendacje, które będą miały na celu wyeliminowanie niewłaściwych zachowań wśród policjantów" - powiedziała Woźniak.

Resort spraw wewnętrznych rozważa także możliwość instalacji urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk w pokojach przesłuchań i pojazdach policyjnych. Taki zapis znalazł się w przygotowanej przez MSW strategii działań nakierowanych na przeciwdziałanie naruszeniom praw człowieka przez funkcjonariuszy Policji.

Obecnie nie wszystkie interwencje funkcjonariuszy są rejestrowane. Zgodnie z prawem, policjanci mają możliwość rejestracji przeprowadzanych przez siebie czynności w miejscu publicznym lub w sytuacji, gdy zostanie to wcześniej zgłoszone i włączone - w ramach Kodeksu postępowania karnego - do protokołu np. z zatrzymania. W kamery wyposażone są np. niektóre policyjne paralizatory.

Policja jest największą formacją mundurową w kraju. Służy w niej prawie 100 tysięcy funkcjonariuszy, którzy każdego dnia podejmują około 30 tysięcy interwencji.

Czytaj także: MSW zleci badanie dotyczące poziomu ewentualnej agresji w Policji

 

Źródło: PAP