Szkolenia w służbie cywilnej

Data publikacji: 10.07.2015

W Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej.

Prace nad rozporządzeniem jak i rozporządzeniami o ocenach (pierwszej i okresowych) prowadzone były w ramach projektu „Mniej wysiłku – więcej efektu", który ma na celu uproszczenie procedur w służbie cywilnej w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w urzędach, w tym między innymi właśnie poprzez zmianę przepisów aktów wykonawczych do ustawy o służbie cywilnej.


Zachęcamy także do zapoznania się z prezentacją przygotowaną przez Departament Służby Cywilnej.