Amerykańscy studenci z wizytą w Polsce

Data publikacji: 30.06.2015

1 lipca br. zakończył się dwutygodniowy staż przedstawicieli Uniwersytetu w New Haven (UNH) w Polsce, który jest realizowany na podstawie porozumienia między Komendą Główną Policji a wspomnianą placówką akademicką.

Staż miał  charakter multidyscyplinarny, dzięki czemu studenci mieli możliwość poznania wielu aspektów i obszarów pracy policyjnej zarówno na szczeblu krajowym, wojewódzkim jak i lokalnym. Goście złożyli wizyty m.in. w Szkole Policji w Katowicach, Komendzie Wojewódzkiej Policji Krakowie i Katowicach oraz Komendzie Stołecznej Policji. Wybrane aspekty swojej pracy przedstawiło również Centralne Biuro Śledcze Policji. Była to okazja to poznania wielu elementów pracy policyjnej np. prowadzenia działań profilaktycznych, zarządzania kryzysowego jak i funkcjonowania laboratorium kryminalistycznego.

W ramach stażu, studenci mieli również okazję poznania zasad pracy podmiotów pozapolicyjnych działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego (Straż Graniczna, Straż Pożarna, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe), jak również prokuratury okręgowej oraz aresztu śledczego.

Wizyta przedstawicieli amerykańskiej uczelni to wynik wieloletniej współpracy między Komendą Główną Policji a Uniwersytetem New Haven. W jej ramach strona amerykańska corocznie organizuje szkolenia menadżerskie dla przedstawicieli wyższej kadry kierowniczej  polskiej Policji z zakresu zarządzenia dużymi jednostkami Policji oraz zasobami ludzkimi. Strona polska natomiast zobowiązana jest do zorganizowania stażu studenckiego. W tym roku Polskę odwiedziła czwórka studentów Wydziału Wymiaru Sprawiedliwości wraz z koordynatorem i opiekunem merytorycznym programu ze strony uniwersytetu - prof. Davidem Schroederem.

Czytaj także: Szkolenie menadżerskie w New Haven