Informacyjny Serwis Policyjny

Kolejne porozumienie dot. systemu Eurodac

Zamieszczony Data publikacji 09.06.2015
Komendant główny Policji, komendant główny Straży Granicznej, przewodniczący Rady ds. Uchodźców, szef Urzędu ds. Cudzoziemców oraz dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji podpisali porozumienie określające zasady współpracy w zakresie realizacji przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 603/2013.

Porozumienie określa tryb współpracy między właściwymi organami w zakresie realizacji ich uprawnień w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych w sprawach cudzoziemców.

Porozumienie, które wejdzie w życie 20 lipca 2015 r., zapewni sprawne i efektywne współdziałanie wyznaczonych organów w zakresie właściwej realizacji przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 603/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. Zgodnie z nim właściwe organy w państwach członkowskich Unii Europejskiej, które są odpowiedzialne za zapobieganie, wykrywanie i ściganie przestępstw, w tym terrorystycznym, mogą kierować wnioski o porównanie danych daktyloskopijnych z danymi w systemie Eurodac.

Porozumienie zawarte 1 czerwca 2015 r. jest kolejnym dokumentem, który dostosowuje polskie prawo do rozporządzenia nr 603/2013.

 

Czytaj także: Porozumienie szefów służb

 
powrót
drukuj