Szkolenie z ochrony danych osobowych w Mołdawii

Data publikacji: 03.06.2015

W dniach 25-29 maja br. w Kiszyniowie, w ramach Partnerstwa Wschodniego, eksperci Komendy Głównej Policji przeprowadzili szkolenie dla przedstawicieli mołdawskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, policji, straży granicznej i wojska.

Tematem wykładów była ochrona danych osobowych w zbiorach manualnych i elektronicznych oraz prawne możliwości wymiany informacji między służbami, instytucjami państwowymi, a także sferą państwową i przedsiębiorstwami prywatnymi.

Szkolenie przeprowadzili: podinsp. Radosław Mazur, zastępca dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji oraz przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Gabinetu Komendanta Głównego Policji - Ireneusz Chołoniewski i Anna Ankiewicz.

Ostatniego dnia wizyty delegacja polskiej Policji uczestniczyła w konferencji, której gospodarzem był minister spraw wewnętrznych Mołdawii. Była ona podsumowaniem dotychczasowych działań pomocowych Unii Europejskiej dla Mołdawii. Szef mołdawskiego MSW Oleg Balan podziękował komendantowi głównemu Policji nadinsp. Krzysztofowi Gajewskiemu za okazywane wsparcie i pomoc w budowaniu nowych rozwiązań organizacyjnych.

O projekcie
Program szkolenia obejmuje czteroletni cykl współpracy i ma na celu przekazanie wiedzy, standardów i dobrych praktyk z krajów Unii Europejskiej do krajów Partnerstwa Wschodniego w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej.

 

Czytaj także: Szkolenie dla kadry kierowniczej policji armeńskiej