Szkolenie dla kadry kierowniczej policji armeńskiej

Data publikacji: 02.06.2015

W dniach 25-27 maja br. w Erewaniu eksperci Wydziału Rozwoju Zasobów Ludzkich Gabinetu Komendanta Głównego Policji przeszkolili wyższą kadrę kierowniczą policji armeńskiej.

Szkolenie miało na celu zapoznanie przedstawicieli wyższego szczebla zarządzania policji armeńskiej z zagadnieniami dotyczącymi zarządzania strategicznego (zgodnie z Action Plan of cooperation with Republic of Armenia, punkt 1.1 Training on strategic management in Yerevan).


Eksperci Wydziału Rozwoju Zasobów Ludzkich Gabinetu Komendanta Głównego Policji – mł. insp. Robert Opozda oraz Beata Buczek – poprowadzili zajęcia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, w tym m.in. przedstawili zagadnienia dotyczące struktury polskiej Policji, procesu doboru do Policji, systemu szkolnictwa policyjnego, kształtowania wizerunku policji w społeczeństwie oraz motywowania policjantów i pracowników Policji.

Było to już drugie szkolenie adresowane do kadry zarządzającej policji armeńskiej. Pierwsze odbyło się w dniach 11-15 maja br.

***

O projekcie

Celem Programu współpracy policyjnej w ramach Partnerstwa Wschodniego jest jest zwiększenie współpracy policyjnej w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej między państwami Unii Europejskiej a państwami Partnerstwa Wschodniego, a także między państwami Partnerstwa Wschodniego. Program koordynuje Wydział Unii Europejskiej Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.