Projekt rozporządzenia w sprawie umundurowania policjantów

Data publikacji: 13.03.2015

Kiedy można nie założyć czapki do munduru, jakie normy umundurowania przysługują orkiestrom policyjnym i pododdziałom honorowym oraz jak nosić kamizelkę ostrzegawczą do munduru – o tym w nowym projekcie rozporządzenia MSW.

Celem wydania nowego rozporządzenia jest potrzeba wprowadzenia przepisów, które wpłyną na ujednolicenie wyglądu umundurowanego policjanta, poprawę warunków pełnienia służby i optymalne wykorzystanie umundurowania.

Realizacji tego celu będą służyły następujące zmiany:

 1. wprowadzenie możliwości noszenia:

 • elementów ubioru służbowego w połączeniu z elementami ubioru wyjściowego przez policjantów pełniących służbę w Komendzie Głównej Policji, w pomieszczeniach biurowych w jednostkach organizacyjnych Policji, w jednostkach policji sądowej oraz w szkołach Policji,

 • pasa głównego skórzanego do ubioru wyjściowego z koszulą wyjściową letnią

 • półgolfu pod koszulą służbową,

 • półbutów służbowych w zestawieniu ze spodniami służbowymi letnimi do trzewików.

 1. określenie sposobu noszenia na umundurowaniu sznura galowego przez policjanta-kobietę.

 2. wprowadzenie znaku jednostki organizacyjnej Policji jako nowego znaku identyfikacyjnego policjantów.

 3. określenie przypadków, w których dopuszcza się noszenie przez policjanta umundurowania bez nakrycia głowy.

 4. zmiana przepisu dotyczącego przypadków, w których policjanci podczas wykonywania zadań służbowych noszą kamizelkę ostrzegawczą polegająca na dopuszczeniu możliwości nie noszenia kamizelki przez policjantów pełniących służbę na motocyklu oraz przebywających w pojeździe służbowym w trakcie wykonywania zadań z wykorzystaniem wideorejestratora.

 5. zmiana przepisu dotyczącego przedmiotów umundurowania podlegających zwrotowi w przypadku zwolnienia ze służby policjanta mianowanego na stałe, wprowadzająca brak konieczności zwrotu: bielizny, skarpet, obuwia, koszul, półgolfu, koszulki polo z krótkim rękawem, koszulki z krótkim rękawem T-shirt oraz znaku identyfikacji indywidualnej.

 6. dopuszczenie możliwości noszenia umundurowania ćwiczebnego przez policjantów w czasie pełnienia służby patrolowo-interwencyjnej, w komórkach interwencyjnych, w oddziałach prewencji Policji oraz przez przewodników psów służbowych.

 7. wprowadzenie zmian w normie umundurowania dla policjantów członków orkiestr polegających na uzupełnieniu normy o wybrane przedmioty ubioru służbowego i wyjściowego oraz o emblematy identyfikujące członków orkiestr.

 8. wprowadzenie zmian w normie umundurowania dla policjantów pododdziałów honorowych oraz pocztów sztandarowych polegających na uzupełnieniu normy o nowe elementy noszone na umundurowaniu (bandolier) oraz o emblematy identyfikujące tę grupę policjantów.

 

Konsekwencją planowanej zmiany w rozporządzeniu MSW w sprawie umundurowania policjantów jest nowelizacja rozporządzenia w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

W tabelach kalkulacyjnych wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie uwzględniono normy umundurowania policjantów dotyczących ubioru służbowego, wyjściowego i galowego o znak identyfikacji imiennej i znak jednostki organizacyjnej Policji.

 

Źródło: nszzp.pl