Projekt nowego taryfikatora mandatów

Data publikacji: 11.02.2015

10 lutego 2015 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opublikowało projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Projekt dostosowuje przepisy obowiązującego dotychczas rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz.U. z 2013 r. poz 1624) do postanowień wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 września 2014 r. sygn. Akt U 4/13 (Dz.U. poz. 1374), uznającego niektóre lp. tabel B i C załącznika do rozporządzniea za niezgodne z konstytucją.

Czytaj także: Rozporządzenie w sprawie wysokości mandatów nie jest niezgodne z konstytucją

Pliki do pobrania