Rozporządzenie w sprawie wysokości mandatów nie jest niezgodne z konstytucją

Data publikacji: 30.09.2014

Trybunał Konstytucyjny orzekł dziś, że Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń co do zasady nie jest niekonstytucyjne. Uchylił jednak kilkanaście jego szczegółowych zapisów.

Trybunał nie uwzględnił wniosku prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, że niezgodne z konstytucją jest całe rozporządzenie. Seremet kwestionował m.in. sztywną wysokość mandatów za ponad 300 wykroczeń - co nie pozwala np. na ich łagodzenie w zależności od okoliczności sprawy. Seremet podkreślał, że sankcje za nie określono w sposób sztywny, co oznacza, że wszyscy sprawcy danego wykroczenia otrzymują takie same mandaty.

TK uznał niekonstytucyjność kilkunastu szczegółowych zapisów załącznika do rozporządzenia, m.in. co do wykroczeń związanych z ruchem i transportem drogowym. Te zapisy stracą moc obowiązującą po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw.

Źródło: PAP