Prezydent podpisał ustawę budżetową na 2015 rok

Data publikacji: 29.01.2015

Ustawa określa nie tylko wysokość środków przewidzianych na bezpieczeństwo publiczne, ale też liczbę etatów w Policji. Zarezerwowano w niej również pieniądze na nagrody dla funkcjonariuszy i modernizację naszej formacji.

Zgodnie z tegoroczną ustawą budżetową na bezpieczeństwo publiczne przeznaczono ponad 8,6 mld złotych, z czego najwięcej przewidziano na pokrycie wydatków bieżących. Z policyjnego budżetu najwięcej, bo ponad 5,6 mld zł, trafi do komend powiatowych. Komendy wojewódzkie otrzymają ponad 2 mld zł, jednostki terenowe Policji - 401 mln zł, Komenda Główna Policji - 290 mln zł. Dla Centralnego Biura Śledczego Policji zarezerwowano kwotę ponad 217 mln zł.

W planie finansowym funduszu wsparcia Policji przewidziano środki w wysokości ponad 61 mln zł, z czego ponad 17 mln zł przeznaczono na rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby, a 1,8 mln zł - na nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie. Ustawa przewiduje też środki na modernizację Policji i innych służb podległych MSW w wysokości 160 mln zł.

Ustawa budżetowa na 2015 rok określiła liczbę etatów w Policji na 102.370, w tym 102.309 to etaty w jednostkach organizacyjnych Policji. Wśród podmiotów, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe znalazło się Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. Wysokość tych dotacji określono na ponad 17,6 mln zł.

Czytaj także: Ponad 8,5 mld zł dla Policji.

Pliki do pobrania