Spotkanie ze związkami zawodowymi

Data publikacji: 03.12.2014

Minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska spotkała się z przedstawicielami związków zawodowych Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej i Służby Więziennej. W trakcie spotkania poruszono kwestie związane m.in. z postulatem wypłaty waloryzacji uposażeń za lata 2009-2014, zmianą zasad naliczania dodatku stażowego, a także budżetami służb w 2015 r.

„Jest to moje pierwsze spotkanie z państwem. W pracy zawodowej zawsze stawiam na otwarty dialog, gdyż dzięki niemu można w każdej sytuacji znaleźć wzajemne porozumienie” – powiedziała Teresa Piotrowska rozpoczynając spotkanie. Minister podziękowała też za pośrednictwem przedstawicieli poszczególnych formacji wszystkim funkcjonariuszom zaangażowanym w zabezpieczenie obchodów Święta Niepodległości, podkreślając duży wysiłek wszystkich służb i dobre przygotowanie.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, odnosząc się do postulatów związkowców, podkreśliło, że w resorcie trwają prace nad zmianą zasad naliczania dodatku za wysługę lat funkcjonariuszy resortu, które mają motywować i zachęcać do dłuższego pozostawania funkcjonariuszy w formacji. Aktualnie prace są na etapie konsultacji wewnątrzresortowych i końcowych analiz. Niebawem projekt trafi do uzgodnień międzyresortowych oraz dalszych konsultacji ze związkami mundurowymi. Przypominamy, że zmiany zasad naliczania dodatku za wysługę lat obejmą funkcjonariuszy wszystkich służb podległych MSW – Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu. Minister Teresa Piotrowska zapewniła związkowców, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zrobi wszystko, żeby prace legislacyjne zakończyły się w nowym roku jak najszybciej, a wypłata dodatków odbywała się z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2015 r.

Szefowa MSW odniosła się także do postulatu związkowców o podwyżki uposażeń. Przypomniała, że od 1 lipca 2012 r. (policjanci) i od 1 października 2012 r. (funkcjonariusze SG, PSP i BOR) otrzymali podwyżkę uposażenia po 300 zł miesięcznie brutto. W roku 2012 funkcjonariusze Policji, SG, PSP i BOR byli jedną z nielicznych grup, które otrzymały podwyżkę uposażeń wobec "zamrażenia" wynagrodzeń w całej sferze budżetowej. Wzrost uposażeń o 8% stanowił więc częściową rekompensatę inflacji (łącznie ok. 15% w latach 2010-2014).

Szefowa MSW wyjaśniła także, że nieprawdziwe są informacje o tym, iż resort pracuje nad zmianą w systemie naliczania emerytur mundurowych. Minister Teresa Piotrowska zdementowała te informacje podkreślając, że Ministerstwo nie prowadzi żadnych prac w tym zakresie.

Podczas spotkania w Ministerstwie związkowcy zgłaszali propozycje kontynuacji programu modernizacyjnego służb. Ministerstwo podkreśliło, że w tym momencie trwa realizacja Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji. Program ten został przewidziany na lata 2013-2015 i w przyszłym roku będzie on kontynuowany. Minister Teresa Piotrowska zapewniła, że Ministerstwo może podjąć prace nad nową ustawą modernizacją w pierwszej połowie 2015 r. tak, aby zabezpieczyć środki finansowe na ten cel w budżecie na 2016 r.

Czytaj także: MSW pracuje nad zmianą zasad naliczania dodatku za wysługę lat funkcjonariuszy.

Źródło: MSW