MSW pracuje nad zmianą zasad naliczania dodatku za wysługę lat funkcjonariuszy

Data publikacji: 27.11.2014

W resorcie trwają prace nad zmianą zasad naliczania dodatku za wysługę lat funkcjonariuszy resortu, które mają motywować i zachęcać do dłuższego pozostawania funkcjonariuszy w służbie. Aktualnie prace są na etapie konsultacji wewnątrzresortowych.

Zmiany zasad naliczania dodatku za wysługę lat obejmą funkcjonariuszy wszystkich służb podległych MSW – Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu.

Przykładowo w przypadku dzielnicowego posiadającego staż służby wynoszący 30 lat, aktualnie dodatek stażowy stanowi 25 proc. uposażenia zasadniczego, co daje kwotę 552,50 zł miesięcznie, a po podwyżce dodatek ten będzie wynosił 663 zł (30 proc. uposażenia zasadniczego), tj. wzrośnie miesięcznie o 110,50 zł.

MSW planuje, że nowe przepisy zaczną obowiązywać w 2015 r.

Źródło: msw.gov.pl