Raport z monitoringu placówek dla nieletnich

Data publikacji: 20.11.2014

Helsińska Fundacja Praw Człowieka opublikowała raport z monitoringu placówek dla nieletnich. Stanowi on efekt dwuletniej pracy badawczej nad kondycją polskiego systemu sprawiedliwości dla nieletnich.

Impulsem do działania był ogłoszony w 2009 r. raport Najwyższej Izby Kontroli, w którym zarzucono znaczną niespójność i niepełność rozwiązań przyjętych dla opieki nad dziećmi sprawiającymi kłopoty wychowawcze. Raport ten stał się również przyczynkiem do zaangażowania Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w międzynarodowy projekt „Dzieci Pozbawione Wolności: Wspólny Dorobek a Potrzeba Reformy” („Children Deprived of Liberty. Between Legacy and Reform”) realizowany przy wsparciu Komisji Europejskiej.

Podczas dwuletniej pracy nad projektem autorzy raportu odwiedzili ponad 20 placówek dla nieletnich – zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, policyjnych izb dziecka.

Czytaj także: Dzieci „po drugiej stronie muru” (Rzeczpospolita, 20.11.2014)

Pliki do pobrania