Szkolenie z ochrony danych osobowych

Data publikacji: 30.10.2014

Omówieniu zasad, jakich trzeba przestrzegać przy przetwarzaniu danych osobowych, poświęcone było szkolenie dla przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Celem szkolenia było omówienie wynikających z przepisów prawa zasad przetwarzania danych osobowych oraz ich zastosowania w praktyce działania Policji.

Problem, na który wskazywał prowadzący spotkanie minister Andrzej Lewiński, zastępca GIODO, to wzywanie na świadków, w toczących się postępowaniach o naruszenia w przetwarzaniu danych osobowych stanowiących przestępstwa, za które odpowiedzialność wynika z ustawy o ochronie danych osobowych, przedstawicieli Biura GIODO. Są oni proszeni o dokonywanie kwalifikacji prawnej popełnionych czynów oraz wydawanie wiążących opinii dotyczących popełnionych przestępstw.  

– Tymczasem to administratorzy bezpieczeństwa informacji (ABI) w poszczególnych komendach - jako specjaliści w tym zakresie - powinni służyć fachową pomocą funkcjonariuszom prowadzącym postępowania w sprawach związanych z naruszeniem przepisów karnych z ustawy o ochronie danych osobowych – mówił minister Andrzej Lewiński.

Podczas szkolenia, omówione zostały również takie kwestie, jak:

  • podstawowe obowiązki administratora danych osobowych wobec osób, których dane są przetwarzane,
  • kształtowanie procesu pozyskiwania i udostępniania danych osobowych,
  • przetwarzanie danych osobowych w kontekście skarg wnoszonych do Biura GIODO na Policję jako administratora danych,
  • zabezpieczenie danych osobowych,
  • nowe rozwiązania dotyczące przetwarzania danych osobowych wynikające z przepisów projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych.

W szkoleniu wzięli udział komendanci wszystkich komend i jednostek Policji w województwie, osoby zajmujące się w tych placówkach ochroną danych osobowych, głównie Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji, a także przedstawiciele CBŚ i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Źródło: giodo.gov.pl

 

Zobacz także: