Data publikacji: 09.10.2014

W Komendzie Głównej Policji odbyła się dziś uroczystość powołania na stanowisko Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji nadinsp. Igora Parfieniuka. Wzięli w niej udział Minister Spraw Wewnętrznych Teresa Piotrowska, Komendat Główny Policji gen. insp. Marek Działoszyński, kierownictwo KGP i kierownictwo nowej jednostki organizacyjnej Policji - CBŚP.

Podczas uroczystości związanej z powołaniem na stanowisko Komendant Główny Policji, gen. insp. Marek Działoszyński powiedział: „To ważny dzień w historii polskiej Policji. Po blisko 15 latach funkcjonowania Centralnego Biura Śledczego w strukturach Komendy Głównej Policji, w moim przekonaniu (…) następuje wyłączenie struktur Centralnego Biura Śledczego i utworzenie jednostki organizacyjnej Centralnego Biura Śledczego Policji. Myślę, że doświadczenia w zwalczaniu poważnej przestępczości zorganizowanej, w zwalczaniu poważnej przestępczości ekonomicznej, które CBŚ nabyło będąc w strukturach KGP, przełożą się świetnie na już bardziej samodzielne zwalczanie i zapobieganie tego typu kategoriom przestępstw”.

Generał Działoszyński podkreślił również, że powołanie nadinsp. Igora Parfieniuka na stanowisko komendanta nowej jednostki organizacyjnej jest gwarantem kontynuacji ciągłości realizowanych dotychczas zadań, a jednocześnie pełnego usamodzielnienia CBŚP. „Z laudacji, którą przed chwilą odczytano wynika, iż Pan Komendant Parfieniuk pełnił już funkcję szefa jednostki organizacyjnej, a w związku  z tym będzie mógł wykorzystać swoje dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie. Także powołanie na zastępców Pana Komendanta dotychczasowych Zastępców Dyrektora CBŚ, świadczy o tym, że to Biuro i ci ludzie bardzo dobrze realizowali swoje obowiązki” – powiedział szef Policji.

Gen. insp. Marek Działoszyński w imieniu całej Policji pogratulował Komendatowi nowej jednostki i zagwarantował, że „kierownictwo i funkcjonariusze CBŚP w dalszym ciągu mogą liczyć na wsparcie i pomoc, aby zwalczanie zapobieganie poważnej przestępczości zorganizowanej mogło być realizowane na najwyższym poziomie”.

Minister Spraw Wewnętrznych Teresa Piotrowska zabierając głos wyraziła przekonanie, że CBŚP, jako nowa jednostka organizacyjna, w której wszyscy pokładają oczekiwania, będzie jeszcze skuteczniej przeciwdziałać przestępczości o tym najwyższym ciężarze gatunkowym, a tak bardzo istotnym dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. „Wierzę, że dzięki zadaniom i zmianom, które właśnie wchodzą w życie, dzięki waszej determinacji nastąpi wzrost skuteczności nowej jednostki” – dodała Pani Minister. „Zadań dużo, oczekiwania ogromne, ale znając dobre przygotowanie, wasz zapał do tej wyjątkowej misji, jestem przekonana, że na efekty nie będziemy musieli długo czekać” – dodała.

Na zakończenie Minister powiedziała: „Ta uroczystość, to nie tylko inauguracja działalności CBŚP, to również rozpoczęcie misji pierwszego Komendanta tej jednostki, pana generała Igora Parfieniuka. Jestem pewna, że to dobry wybór. Panie generale, Pana doświadczenia, profesjonalizm, ogromny autorytet, z pewnością pomogą panu kierować tą jednostką w taki sposób, aby efekty tej pracy i tego działania były widoczne. Jestem przekonana i oczekuję od Pana, od Państwa, że wasza praca, wasze zadania będą dobrze służyły Polsce”.

Następnie głos zabrał Komendant CBŚP, nadinsp. Igor Parfieniuk, który powiedział, że utworzenie nowej jednostki organizacyjnej okupione było żmudną, 1,5 - roczną pracą nad przejściem procesu legislacyjnego zmiany Ustawy o Policji i wyprowadzeniu CBŚ ze struktur KGP. „Przez cały ten czas prac nie zapomnieliśmy o tym, że jesteśmy powołani do zwalczania przestępczości zorganizowanej, cały ten okres czasu ciężko pracowaliśmy” – zaznaczył nadinsp. Parfieniuk. „Mam nadzieję, że pokładane w nas nadzieje i obowiązki, które na siebie przyjęliśmy, wykonamy w całości” – dodał Komendant CBŚP.

Czytaj także:

Od dziś działa Centralne Biuro Śledcze Policji

Pierwszy wywiad z Komendantem CBŚP

Zdjęcia: Paweł Ostaszewski