Posiedzenie Rady ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości

Data publikacji: 12.06.2014

11 czerwca br. odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowej kadencji Rady ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości, powołanej 19 maja br.

Głównym tematem posiedzenia była kwestia implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępującej decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW, która stanowi najistotniejsze zadanie Rady obecnej kadencji.

Ponadto Rada omówiła kwestie związane polskim udziałem w realizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości Francji projektem „Ewaluacja pozycji pokrzywdzonego przestępstwem”, który zakłada m.in. szersze uwzględnianie sytuacji ofiary przestępstwa w procesie podejmowania decyzji w postępowaniu karnym.

Członkowie kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawili także informacje związane ze stanem prac nad projektem ustawy o ochronie pokrzywdzonego i świadka w postępowaniu karnym oraz dotyczące proponowanych zmian w obszarze kompensaty przysługującej ofiarom niektórych przestępstw.

Rada ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości jest organem doradczym i liczy 12 członków reprezentujących instytucje odpowiedzialne za kontakt i pomoc ofiarom przestępstw. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach.

Obok Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciecha Węgrzyna, w posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Prokuratury Generalnej, Policji, Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości oraz przede wszystkim organizacji pozarządowych, zajmujących się udzielaniem pomocy ofiarom przestępstw.

 

Źródło: ms.gov.pl